top of page
Y casgliad .jpg

FY NGHYNDEIDIAU

My ancestors

Collection of cast glass pieces inspired by Welsh sayings and poems that were passed on to me by my grandparents. This collection focuses on the richness of the Welsh language and how it has influenced my practice.

Fy Nghyndeidiau / My Ancestors : My Products

NAIN RHIWFELEN

Un wennol ni wna Wanwyn.

Lle crafa'r iâr y piga'r cyw. 

Yr oen yn dysgu'r ddafad bori. 

Cân di benill fwyn i'th Nain, 

Fe gân dy Nain i tithau. 

Nid wrth ei big mae prynnu cyffylog. 

Nain Rhiwfelen 1.jpg

 NAIN GAERWEN 

Gwinllan a Roddwyd.

Gwinllan a roddwyd i'm gofal yw Cymru fy ngwlad,

I'w thraddodi i'm plant 

Ac i blant fy mhlant 

Yn dreftadaeth dragwyddol;

Ac wele'r moch yn rhuthro arni 

i'w maeddu.

Minnau yn awr galwaf ar 

fy nghyfeillion,

Cyffredin ac ysgolhaig,

Dewch ataf i'r adwy,

Sewch gyda mi yn y bwlch,

Fel y ceidwir i'r oesoedd a ddêl y glendid a fu.

A hon, fy arglwydd, yw gwinllan d'annwylyd di,

Llanerch y ffydd o Lan Fair i Lan Fair.

A ddoi di i arwain fy myddin o Bowys draw?

Saunders Lewis 

Nain Gaerwen 1 .jpg

TAID GAERWEN

Ef fo DDOETH ef a daw, 
Yr ANNOETH ni reol ei enau.

Taid Gaerwen .jpg
bottom of page